Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü

Üniversitemiz bünyesinde devam eden eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında örgün olarak verilen bazı derslerin uzaktan eğitim yöntemiyle verilebilmesi için gerekli akademik ve teknik hizmetler Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğünce gerçekleştirilmektedir.

Öncelikli olarak Ortak ve zorunlu derslerden olan Türk Dili, İngilizce ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri 2015-2016 Akademik yılından itibaren artık uzaktan eğitimle verilecektir.

Önlisans ve lisans programlarına ait dersleri uzaktan eğitimle vermek istemeyen öğretim elemanları, ders notlarını dijital ortamda hazırladıktan ve gerekli resmi başvuruları yaptıktan sonra zaman ve mekandan bağımsız olarak derslerini yürütebilirler.

Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili mevzuatlarına göre, örgün öğretim programlarındaki derslerin en fazla % 30’u bu yöntemle uzaktan verilebilmektedir.

Son Güncelleme: 2021-06-09 16:03:13

                                                             Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021